Aby dobrze udzielić pomocy należy najpierw dobrze zbadać pacjenta, aby znaleźć istotę problemu. Można to podzielić na dwie mocno powiązane ze sobą części:

Badanie podmiotowe

to zebranie wywiadu medycznego na temat objawów jakie występują, ich rodzaju, czasu trwania, okoliczności, kiedy się pojawiły, chorób przewlekłych, zażywanych leków, alergii czy ostatniego posiłku. Wychodząc od stałego schematu rozbudowuje się pytania o dodatkowe kwestie istotne w danym przypadku

Badanie przedmiotowe

to pomiar parametrów życiowych pacjenta, czyli ciśnienie tętnicze, tętno, saturacja, liczba oddechów, glikemia i temperatura. Elementem tego będzie również osłuchanie klatki piersiowej pacjenta, zbadanie neurologiczne czy wykonanie zapisu EKG czy badanie urazowe w celu poszukiwania ran lub obrażeń

Wszystko to daje nam obraz pacjenta i pozwala podjąć decyzje o dalszym postepowaniu: czy pacjent potrzebuje wdrożenia farmakoterapii lub innych działań oraz czy jego stan wymaga hospitalizacji?
Na podstawie tego również tworzymy dokumentacje medyczną pacjenta.
W naszej firmie, aby zapewnić jak najwyższy poziom świadczeń stworzyliśmy Standardy Postępowania według których postępują nasi pracownicy.