Jak sprawdzić czy wybrana firma jest legalna?

Czy cena to powinien być jedyny wyznacznik przy wyborze wykonawcy zabezpieczenia?

Skąd się biorą takie różnice w cenach podczas przeglądania złożonych ofert?

Czyli o jakości w usługach medycznych.

Za ceną idzie jakość, ale aby być legalną firmą medyczną w Polsce i do tego świadczyć usługi na dobrym poziomie potrzeba spełnić szereg wymagań, a to znów wpływa na końcową wartość usługi.

Patrzenie przez pryzmat ekonomiczny kusi wybranie najtańszej oferty, ale jeśli dodać to, że chodzi o bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego uczestników, obsługi oraz organizatorów to już skłania do przemyślenia zasadności tej decyzji.

Firma medyczna w Polsce powinna być zarejestrowana jako Podmiot Leczniczy – dzięki temu pracownicy posiadający Zawody Medyczne takie jak Lekarz, Ratownik Medyczny czy Pielęgniarka mogą w pełni legalnie udzielać świadczeń zdrowotnych. W innym wypadku zgodnie z ustawami mogą wykonywać czynności tylko do poziomu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Podmiot leczniczy powinien być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadać stosowne ubezpieczenie. Aby uzyskać wpis do rejestru należy spełnić szereg wymogów sanitarnych, lokalowych, posiadać właściwie prowadzoną dokumentacje czy choćby określony system zarządzania i usuwania odpadów medycznych.

Bez wpisu do tego rejestru firma nie może legalnie pozyskać leków i niektórych produktów medycznych. Na leki ścisłego rozchodu (leki narkotyczne), które w niektórych stanach nagłych jak np. atak drgawek, silny ból są niezbędne, aby skutecznie udzielić właściwej pomocy medycznej pacjentowi wymagana jest osobna zgoda w Urzędzie Farmaceutycznym.

Sprzęt medyczny taki jak defibrylatory, monitory, respiratory, pulsoksymetry musi spełniać odpowiednie normy i wymogi oraz powinny posiadać aktualne Paszporty Techniczne, które są odnawiane w certyfikowanych serwisach raz do roku.

Flota firmy, aby była sprawna, dobrze wyglądająca wymaga regularnych interwencji i kontroli technicznych w warsztacie mechanicznym. Jednolity, schludny wygląd pracowników wymaga zadbania o to przez Pracodawcę.

Aby móc dobrze zbadać pacjenta i udzielić stosownej pomocy potrzebne jest szerokie zaplecze dobrego sprzętu, ale również kompetentni i doświadczeni ludzie, których za te atuty należy właściwie wynagrodzić.

Wszystkie te elementy mają wpływ na poziom świadczeń, a w konsekwencji również na cenę usługi.

Są firmy, które składają o wiele niższe lub czasem takie same oferty cenowe, ale pod znakiem zapytania pozostają takie kwestie jak poziom wiedzy ludzi, pochodzenie leków, obecność sprawnego wyposażenia oraz odpowiedzialność za udzielane w sposób nielegalny świadczenia.

No, ale w końcu wszystko jest dobrze do momentu, kiedy jest dobrze, prawda?

Zachęcamy przed wyborem do sprawdzenia legalności firmy, którą zamierzacie wybrać jako wykonawcę usługi medycznej, czy to właśnie jej chcecie powierzyć swoje oraz innych zdrowie i życie. Można to zrobić na rządowej stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

My jako Enduro-Med nie mamy się czego wstydzić i udzielamy wszelkich danych, które pozwalają zweryfikować naszą firmę:


ENDURO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer KRS: 0000972398
REGON: 522101748, REGON 14-znakowy: 52210174800010 NIP: 6572969834
ul. Sandomierska 197, 25-329 Kielce
(Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) NR KSIĘGI: 000000252664 Organ: W-26
Numer BDO: 000570441

W naszej firmie stawiamy na Jakość, a nie Jakoś to będzie!