Szkolenia z pierwszej pomocy dla szkół i placówek

Każdy pracownik szkoły lub placówki oświaty powinien odbyć szkolenie z pierwszej pomocy. My oferujemy dobre szkolenie oraz doposażenie w sprzęt do udzielania pomocy.

Przepisy prawne

Zebraliśmy tutaj obowiązujące przepisy prawne dotyczące szkoleń z pierwszej pomocy dla nauczycieli, wykładowców, wychowawców oraz pracowników szkół, przedszkoli, żłobków:

§ 21. Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Od 2002 roku przeszkolenie z pierwszej pomocy obowiązywało nauczycieli i wykładowców, a od 2018 roku również wszyscy pracownicy szkoły/placówki. Przepisy te dotyczą zarówno podmiotów publicznych jak i niepublicznych.

Nie jest określony czas ważności takiego szkolenia za wyjątkiem opiekunów dzieci do lat 3. My zalecamy, aby okres 2 lat, po którym należy odnowić przeszkolenie był dla każdego kto przechodzi kurs pierwszej pomocy, ponieważ medycyna i aktualne wytyczne ciągle się zmieniają, a te ważną wiedze należy odświeżać oraz powtarzać, aby w sytuacji stresowej mogła ona być użyta sprawnie i poprawnie.

Art. 18a. 1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

2.Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół i placówek

Na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, prowadzonych kursów oraz aktualnych wytycznych stworzyliśmy propozycje kursu dla szkół i placówek. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów podzielone na bloki teoretyczne (wykład słowny poparty przypadkami z praktyki zawodowej wraz z prezentacja, zdjęciami oraz filmami) i praktyczne (pokazy oraz ćwiczenia uczestników).

Możliwe jest szkolenie prowadzone w języku angielskim. Prowadzący dojadą do wskazanej przez Państwa lokalizacji ze sprzętem szkoleniowym. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Program szkolenia:

 • Pierwsza pomoc, a normy prawne, bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia, wezwanie pomocy,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci z użyciem AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny)Zakrztuszenia

Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych:

 • Omdlenie i utrata przytomności
 • Zawał serca
 • Udar mózgu
 • Zaostrzenie astmy/POChP
 • Cukrzyca
 • Napad drgawek
 • Zatrucia
 • Reakcje alergiczne
 • Krwawienia/krwotoki
 • Złamania/skręcenia/zwichnięcia
 • Oparzenia/odmrożenia
 • Amputacje urazowe/zmiażdżenia/ciało obce w ranie
 • Urazy klatki piersiowej i brzucha,
 • Urazy oka, zęba

Czas trwania szkolenia ok. 8 h

To jest przykładowy zakres szkolenia. Program można dostosowywać pod wymagania i oczekiwania placówki w oparciu o możliwości czasowe, przypadki jakie wydarzyły się w placówce. Możemy dodać do szkolenia symulacje medyczne, gdzie w pracy z pozorantem uczestnicy będą mogli się sprawdzić w praktyce. Wycena zależna jest od czasu trwania, liczby instruktorów, lokalizacji.

Szkolenie może być połączone z pokazem sprzętu ratowniczego i nauki pierwszej pomocy dla dzieci z danej szkoły/placówki.

Wyposażenie w sprzęt do udzielania pomocy

§ 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, świetlicę, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Dobrą zasadą jest, aby w apteczce znajdowało się tylko to co jej właściciel wie jak użyć, dlatego my proponujemy dobry kurs w połączeniu z dobrym sprzętem! Uczestnicy szkolenia nie tylko dowiedzą się jak użyć sprzęt, zobaczą go, przećwiczą w praktyce, ale później, dzięki dostępności ich będą dysponowali możliwością wykorzystania go w praktyce.

Możliwe jest kilka opcji:

 • Apteczki indywidualne – posiadamy możliwość skompletowania indywidualnych apteczek osobistych dla każdego uczestnika szkolenia. Skład zestawu starannie przemyślany przez naszych instruktorów, tak aby zawierał rzeczywiście przydatne rzeczy oraz wysokiej jakości.
 • Apteczka zakładowa – możemy również stworzyć dużą apteczkę, która będzie umieszczona w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły/placówki. Takie zestawy pierwszej pomocy są większe, ale również mają szersze możliwości pomocy.
 • Zestaw do tamowania krwotoków – mogą to być również dedykowane zestawy jak np. zestaw do tamowania krwotoków – czynność ta to jedna z krytycznych interwencji, którą można wdrożyć już na etapie pierwszej pomocy!
 • AED – mamy również możliwość wyposażyć wskazane miejsce w AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) zarówno na zasadzie sprzedaży i jak wynajmu długoterminowego urządzenia.

Więcej w zakładce Sprzedaż lub wynajem sprzętu medycznego!