Patrol pieszy

W skład Patrolu Pieszego wchodzi 2 Pracowników Medycznych (uprawnionych co najmniej do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy). Posiada na wyposażeniu apteczkę plecakową zgodną z normami. Zespół ten z założenia jest mobilny i ma za zadanie ocenić potrzebę udzielenia pomocy medycznej. Jeśli jest ona wymagana powinien ją wdrożyć na miejscu w zakresie niezbędnym i przetransportować pacjenta do PPM lub Zespołu Wyjazdowego. Jeśli natomiast stan pacjenta jest poważny dany zespół powinien wezwać na pomoc obecny na zabezpieczeniu Zespół Wyjazdowy/ZRM oraz wdrożyć pomoc medyczną do czasu przybycia zespołu bardziej zaawansowanego.

Punkt Pomocy Medycznej

Ma za zadanie obsługiwać pacjentów zgłaszających się samodzielnie oraz przetransportowanych przez Patrol Pieszy/Zespół Quad. Posiada możliwość obsługi co najmniej dwóch pacjentów leżących oraz dojazd karetki w razie potrzeby transportu przez Zespół Wyjazdowy lub ZRM. Wyposażony jest w dobrze oznakowany namiot wraz z kompletnym wyposażeniem medycznym zgodnym z wymaganiami.

Impreza masowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej przy wydarzeniu z udziałem ponad 10 tys. uczestników należy utworzyć Punkt Pomocy Medycznej. W skład tego punktu wchodzą co najmniej dwie osoby, w tym:

 • Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz
 • Ratownik Medyczny lub Pielęgniarka Systemu

Zespół Wyjazdowy

Wyposażeni są w oznakowany ambulans wraz z kompletnym wyposażeniem medycznym zgodnym z normami. W zależności od charakteru imprezy Zespół Wyjazdowy:

 • Stoi w wyznaczonym miejscu i obsługuje pacjentów zgłaszających się samodzielnie. W uzasadnionym przypadku Kierownik Zespołu może podjąć decyzje o wyjściu zespołu do pacjenta pieszo lub dojazdu karetką
 • Przemieszcza się w określony sposób i w razie podjęcia pacjenta zatrzymuje się, aby udzielić niezbędnej pomocy medycznej

Zespoły Wyjazdowe dzielą się na 3 rodzaje:

Zespół Specjalistyczny, w skład którego wchodzi:

 • Lekarz oraz 2 x Ratownik Medyczny lub Pielęgniarka/Pielęgniarz
 • Spełnia wymogi Zespołu wyjazdowego z lekarzem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

Zespół Podstawowy, w skład którego wchodzi:

 • 2 x Ratownik Medyczny lub Pielęgniarka/Pielęgniarz
 • Spełnia wymogi Zespołu wyjazdowego bez lekarza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

Zespół Ratowniczy, w skład którego wchodzi:

 • 1 x Ratownik (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) i 1 x Ratownik Medyczny lub Pielęgniarka/Pielęgniarz
 • Nie spełnia wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej

Zespół Quad

Jest odpowiednikiem co najmniej Zespołu Ratowniczego lub Podstawowego, ale porusza się Quadem ratowniczym wraz przyczepą ratowniczą oraz niezbędnym wyposażeniem medycznym. Dzięki możliwością pojazdu jest w stanie dotrzeć do pacjenta w terenie ciężko dostępnym. Jego zadaniem jest ocena konieczności pomocy medycznej oraz w razie potrzeby na miejscu podjąć niezbędne działania, a następnie przetransportować pacjenta w miejsce dogodne do przekazania do Zespołu Wyjazdowego/ZRM lub do PPM.

Koordynator Medyczny

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej przy wydarzeniu z udziałem ponad 10 tys. uczestników organizator imprezy masowej wyznacza Koordynatora Medycznego.

Osoba ta musi spełnić wymagania dla:

 • Lekarza Systemu, lub
 • Pielęgniarki Systemu, lub
 • Ratownika Medycznego

oraz posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) i posiadają znajomość języka angielskiego, umożliwiającą komunikację z osobami poszkodowanymi, potwierdzoną co najmniej pisemnym oświadczeniem o znajomości języka angielskiego.

Jesteśmy świadomi, że można się pogubić w tych rodzajach, liczbach, zapisach prawnych, dlatego chętnie pomożemy dobrać właściwe zabezpieczanie pod imprezę organizowaną przez Ciebie!

Kategorie: EnduroMed