Sprzedaż lub wynajem sprzętu medycznego

Apteczki pierwszej pomocy

Apteczka pierwszej pomocy powinna być w zasięgu ręki zarówno w domu, pracy, w aucie jak i podczas wycieczki w góry. Oczywiście w zależności od jej przeznaczenia może się różnic skład oraz wielkość i waga.

Możliwe jest kilka opcji:

  • Apteczki indywidualne – posiadamy możliwość skompletowania indywidualnych apteczek osobistych dostosowanych pod typ aktywności/pracy jaką będzie wykonywać jej właściciel. Skład zestawu starannie przemyślany przez naszych instruktorów, tak aby zawierał rzeczywiście przydatne rzeczy oraz wysokiej jakości,
  • Apteczka zakładowa – możemy również stworzyć dużą apteczkę na cały zespól/zakład pracy/szkołę. Takie zestawy pierwszej pomocy są większe, ale również mają szersze możliwości pomocy.
  • Zestaw do tamowania krwotoków – mogą to być również dedykowane zestawy jak np. zestaw do tamowania krwotoków – czynność ta to jedna z krytycznych interwencji, którą można wdrożyć już na etapie pierwszej pomocy!

Zestaw przeciwwstrząsowy

Zestaw przecowwstrząsowy powinien znajdować się w każdej placówce Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej (NiŚPL) oraz na wyposażeniu zestawu wyjazdowego lekarza, pielęgniarki czy położnej udzielającej świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania.

Listę leków zestawu przeciwwstrząsowego dokładnie określa Obwieszczenie ministra zdrowia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Oferujemy skompletowanie praktycznego zestawu do udzielania pomocy w stanach nagłych opartego o doświadczenie pracy zawodowej z pacjentami w stanach zagrożenia życia oraz aktualnych przepisów i wytycznych.

W skład zestawu wchodzą: torba do przenoszenia, ampularium na leki, zestaw do udrażniania dróg oddechowych, zestaw do iniekcji, worek samorozprężalny, środki do tamowania masywnych krwotoków.

Wynajem / Sprzedaż AED

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) to urządzenie proste, łatwe i bezpieczne przeznaczone do użycia zarówno przez świadków zdarzenia jak i personel medyczny. Posiadamy dwie opcje w naszej ofercie:

  • Sprzedaż nowych i używanych urządzeń w kompletnym zestawie wraz z paszportem technicznym,
  • Wynajem krótko i długoterminowy urządzenia – przekazujemy urządzenie i dbamy o jego gotowość do pracy (przegląd techniczny, ważność elektrod, wymiana baterii)

Posiadamy możliwość montażu urządzenia w dedykowanych szafkach z oznaczeniami AED.

Wynajem ambulansów

Oferujemy wynajem ambulansów typu A, B oraz C w wymiarze od kilku godzin do kilkunastu dni.

Możliwość wynajmu jako auto (karetka) zastępcze w związku z likwidacją szkód z zakresu ubezpieczenia pojazdu.  

Oferta wyceniania indywidualnie zależnie od czasu, lokalizacji, typu ambulansu oraz dostępnych wolnych pojazdów.