Szkolenia pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Nie od wczoraj wiadomo, że wiedzą należy się dzielić. Wykwalifikowani instruktorzy Enduro-Med pomogą Twojemu zespołowi wejść na kolejne szczyty bezpieczeństwa poprzez szkolenia z pierwszej pomocy oraz wyposażenie miejsca pracy w sprzęt do udzielania pomocy.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji

Bazując na naszym doświadczeniu w prowadzeniu kursów oraz pracy zawodowej w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego stworzyliśmy szkolenia, które mają za zadanie nauczyć jak dobrze udzielać pierwszej pomocy według aktualnej wiedzy i sprawdzonych metod. 

Zebraliśmy występujące w tych tematach mity, niedomówienia, które chcemy obalić. Wiemy jakie rzeczy należy podkreślić, które są szczególnie ważne. 

Naszym celem jest, aby każdy uczestnik zrozumiał tematykę jaką zaplanowaliśmy na to szkolenie, przećwiczył praktycznie jak i pokonał strach przed podjęciem działania! 

Wiemy, że pierwsza pomoc nie jest trudna, ale potrzeba jej udzielenia nas zawsze zaskakuje. 

Co zaproponujemy? 

Mamy gotowe plany szkoleniowe jak i może stworzyć ofertę dostosowaną do konkretnego zamawiającego.  

Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów podzielone na bloki teoretyczne (wykład słowny poparty przypadkami z praktyki zawodowej wraz z prezentacja, zdjęciami oraz filmami) i praktyczne (pokazy oraz ćwiczenia uczestników).

Możliwe jest szkolenie prowadzone w języku angielskim. Prowadzący dojadą do wskazanej przez Państwa lokalizacji ze sprzętem szkoleniowym.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Liczba uczestników jest uzależniona od kilku czynników: rodzaj szkolenia, zakres materiału, czasu, liczby instruktorów, możliwości lokalowych. Istnieje również możliwość najmu pomieszczenia konferencyjnego oraz zorganizowania cateringu za dodatkową opłatą. 

Dostępne opcje szkolenia:

Szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy (BLS/AED):

 • Pierwsza pomoc, a normy prawne, bezpieczeństwo,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci z użyciem AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny)
 • Zakrztuszenia

Czas trwania szkolenia ok. 3,5 h

Szkolenie rozszerzone BLS/AED + Pierwsza pomoc w stanach nagłych (Interna):

 • Pierwsza pomoc, a normy prawne, bezpieczeństwo,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci z użyciem AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny)
 • Zakrztuszenia

Pierwsza pomoc w stanach nagłych:

 • Omdlenie i utrata przytomności
 • Zawał serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Udar mózgu
 • Zaostrzenie astmy/POChP/Krup
 • Cukrzyca
 • Napad drgawek
 • Zatrucia
 • Reakcje alergiczne

Czas trwania szkolenia ok. 6,5 h

Szkolenie rozszerzone BLS/AED + Pierwsza Pomoc w urazach:

 • Pierwsza pomoc, a normy prawne, bezpieczeństwo,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci z użyciem AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny)
 • Zakrztuszenia

Postępowanie z pacjentem urazowym:

 • krwawienia/krwotoki
 • złamania/skręcenia/zwichnięcia
 • oparzenia/odmrożenia
 • amputacje urazowe/zmiażdżenia/ciało obce w ranie
 • urazy klatki piersiowej i brzucha,
 • urazy oka, zęba

Czas trwania szkolenia ok. 6h

Szkolenie zaawansowane z pierwszej pomocy BLS/AED + pierwsza pomoc w stanach nagłych i urazach:

 • Pierwsza pomoc, a normy prawne, bezpieczeństwo,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci z użyciem AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny)
 • Zakrztuszenia

Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych:

 • Omdlenie i utrata przytomności
 • Zawał serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Udar mózgu
 • Zaostrzenie astmy/POChP/Krup
 • Cukrzyca
 • Napad drgawek
 • Zatrucia
 • Reakcje alergiczne
 • krwawienia/krwotoki
 • złamania/skręcenia/zwichnięcia
 • oparzenia/odmrożenia
 • amputacje urazowe/zmiażdżenia/ciało obce w ranie
 • urazy klatki piersiowej i brzucha,
 • urazy oka, zęba

Czas trwania szkolenia ok. 9 h

Punkty nauczania (gra terenowa) – uczestnicy podzieleni są na zespoły i przechodzą pomiędzy kolejnymi punktami nauczania. Zalecane jest odbycie szkolenia na zewnątrz lub posiadanie do dyspozycji kilku pomieszczeń. Forma i zakres tematyczny oraz czas trwania do ustalenia.

Przykładowy możliwy układ:

 1. Podział na 4 drużyny, każdy punkt po około 45 min, na punkcie omówienie danego zagadnienia, pokaz i ćwiczenia, następnie przejście na kolejną lokalizacje,
 2. Podział na 4 drużyny, każdy punkt po około 45 min, po dotarciu na miejsce uczestnicy przystępują do symulacji medycznej, po jej zakończeniu instruktor omawia jej przebieg, popełnione błędy, wskazuje poprawne działanie (opcja przeznaczona dla uczestników już po odbytym kursie pierwszej pomocy).

Czas trwania zależny od liczby punktów, ich tematyki i formy, potrzebnego sprzętu oraz liczby instruktorów oraz pozorantów.

Szkolenie dostosowane indywidualnie pod Zamawiającego pod względem, zakresu materiału, czasu trwania oraz formy szkolenia. W tej opcji możemy dopasować tematykę pod przypadki jakie zdarzyły się w Państwa firmie, możliwe zagrożenia, sprzęt jaki jest dostępny dla pracowników. Możliwe są tutaj również symulacje medyczne (czyli scenki/inscenizacje, gdzie uczestnicy muszą w praktyce użyć poznaną wiedze) w celu jeszcze lepszego treningu uczestników.

Cennik szkoleń dla firm i instytucji jest wyceniany indywidualnie. W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wyposażenie w sprzęt do udzielania pomocy

Dobrą zasadą jest, aby w apteczce znajdowało się tylko to co jej właściciel wie jak użyć, dlatego my proponujemy dobry kurs w połączeniu z dobrym sprzętem! Uczestnicy szkolenia nie tylko dowiedzą się jak użyć sprzęt, zobaczą go, przećwiczą w praktyce, ale później, dzięki dostępności ich będą dysponowali możliwością wykorzystania go w praktyce.

Możliwe jest kilka opcji:

 • Apteczki indywidualne – posiadamy możliwość skompletowania indywidualnych apteczek osobistych dla każdego uczestnika szkolenia. Skład zestawu starannie przemyślany przez naszych instruktorów, tak aby zawierał rzeczywiście przydatne rzeczy oraz wysokiej jakości.
 • Apteczka zakładowa – możemy również stworzyć dużą apteczkę na cały zespól/zakład pracy/szkołę. Takie zestawy pierwszej pomocy są większe, ale również mają szersze możliwości pomocy.
 • Zestaw do tamowania krwotoków – mogą to być również dedykowane zestawy jak np. zestaw do tamowania krwotoków – czynność ta to jedna z krytycznych interwencji, którą można wdrożyć już na etapie pierwszej pomocy!
 • AED – mamy również możliwość wyposażyć wskazane miejsce w AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) zarówno na zasadzie sprzedaży i jak wynajmu długoterminowego urządzenia.