Szkolenia dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej to pierwsza linia kontaktu z pacjentami. Co do zasady nie jest to miejsce dedykowane dla pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia, ale życie weryfikuje, że jest inaczej. Z tego powodu wskazanym jest, aby personel przechodził regularne szkolenia postępowania w stanach nagłych.

Szkolenie personelu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Opierając się na doświadczeniu pracy w Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM) oraz Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) stworzyliśmy kompleksowe szkolenie oparte o aktualne wytyczne i obowiązujące przepisy prawne dedykowane dla placówek POZ pod nazwą:

Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci (BLS/AED) z elementami Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych (ALS) oraz postępowanie w wybranych stanach nagłych i urazach dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Nasze szkolenie spełnia wymogi Standardów Akredytacji POZ (BO 1.1 oraz ZW 3.3) zawartych w Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 7 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej oceniane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Personel Podstawowej Opieki Zdrowotnej to pierwsza linia kontaktu z pacjentami. Co do zasady nie jest to miejsce dedykowane dla pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia, ale życie weryfikuje, że jest inaczej. Z tego powodu wskazanym jest, aby personel przechodził regularne szkolenia postępowania w stanach nagłych.

Mimo, że kurs jest pierwotnie przeznaczony dla placówek POZ to doskonale się sprawdzi w każdym innym podmiocie leczniczym, gdzie pacjent w stanie nagłego zagrożenia życia nie jest codziennością, tak aby w chwili jego pojawienia się postępowanie było sprawne i bez pominięcia istotnych elementów.

Podczas naszego kursu przechodzimy przez temat Nagłego Zatrzymania Krążenia od poziomu podstawowych zabiegów i kolejno dołączamy zaawansowane elementy – wszystko po to, wyeliminować błędy oraz ujednolicić postępowanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Przy każdym etapie podkreślamy najważniejsze w praktyce elementy na jakie zwrócić uwagę, najczęstsze błędy jakie mogą się zdarzyć, podpowiadamy jak sprawnie działać podczas pracy z pacjentem w stanie nagłym.

Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów podzielone na bloki teoretyczne (wykład słowny poparty przypadkami z praktyki zawodowej wraz z prezentacja, zdjęciami oraz filmami) i praktyczne (pokazy oraz ćwiczenia uczestników).

Prowadzący dojadą do wskazanej przez Państwa lokalizacji ze sprzętem szkoleniowym. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Istnieje również możliwość najmu pomieszczenia konferencyjnego oraz zorganizowania cateringu za dodatkową opłatą.

Szkolenie dostępne w 2 wersjach:

Personel lekarski, pielęgniarski, położniczy oraz ratowniczy bierze udział w całości szkolenia. Rejestratorki, fizjoterapeuci, osoby sprzątające oraz personel niemedyczny wyłącznie w Bloku 1.

Wersja podstawowa czas trwania ok. 5,5 h:

BLOK 1 (czas trwania ok. 3h):

 • Rozpoczęcie, bezpieczeństwo własne, wezwanie ZRM,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci (BLS) również z użyciem AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny),
 • Zakrztuszenia.

BLOK 2 (czas trwania ok. 1,5h):

 • Badanie pacjenta – przedmiotowe (schemat cABACDE) i podmiotowe,
 • Przepisy prawne, zestaw przeciwwstrząsowy dla lekarza i pielęgniarki/położnej,
 • Udrażnianie dróg oddechowych, metody bezprzyrządowe i przyrządowe, oddsysanie,
 • Tlenoterapia bierna i czynna (oddech wspomagany/zastępczy),
 • BLS z elementami ALS, PALS.

BLOK 3 (czas trwania ok. 1h) Postępowanie w stanach nagłych i urazach:

 • Omdlenie/utrata przytomności,
 • Napad drgawek,
 • Hipoglikemia,
 • Wstrząs: hipowolemiczny, anafilaktyczny, kardiogenny,
 • Krwotoki i krwawienia,
 • Amputacje urazowe/zmiażdżenia/ciało obce w ranie.

Wersja rozszerzona czas trwania ok. 8 h:

BLOK 1 (czas trwania ok. 3h):

 • Rozpoczęcie, bezpieczeństwo własne, wezwanie ZRM,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci (BLS) również z użyciem AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny),
 • Zakrztuszenia.

BLOK 2 (czas trwania ok. 1,5h):

 • Badanie pacjenta – przedmiotowe (schemat cABACDE) i podmiotowe,
 • Przepisy prawne, zestaw przeciwwstrząsowy dla lekarza i pielęgniarki/położnej,
 • Udrażnianie dróg oddechowych, metody bezprzyrządowe i przyrządowe, oddsysanie,
 • Tlenoterapia bierna i czynna (oddech wspomagany/zastępczy),
 • BLS z elementami ALS, PALS.

BLOK 3 (czas trwania ok. 2h) Postępowanie w stanach nagłych:

 • Omdlenie/utrata przytomności,
 • Duszność (zaostrzenie astmy/POChP),
 • Zawał serca (Ostry Zespół Wieńcowy),
 • Udar mózgu,
 • Napad drgawek,
 • Hipoglikemia,
 • Wstrząs: hipowolemiczny, anafilaktyczny, kardiogenny.

BLOK 4 (czat trwania ok. 1,5h) Postępowanie w urazach:

 • Oparzenia,
 • Krwotoki i krwawienia,
 • Amputacje urazowe/zmiażdżenia/ciało obce w ranie,
 • Urazy zęba/oka,
 • Urazy klatki piersiowej/brzucha.

Możliwość rozbudowania szkolenia o symulacje medyczne, gdzie uczestnicy podczas scenariuszy z pozorantami oraz fantomami sprawdzą umiejętności w praktyce.

Materiał szkolenia opracowany został na podstawie aktualnych wytycznych:

Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) 2021, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC/PTK), European Stroke Organisation (ESO), International Trauma Life Support (ITLS) Edycja 9 oraz Commitee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC) 2024

Ponadto oferujemy doradztwo oraz wyposażenie placówki w praktyczne zestawy do udzielania pomocy w stanach nagłych:

 • Zestaw przeciwwstrząsowy – skompletowanie lub sprawdzenie i uzupełnienie posiadanego zestawu,
 • Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – sprzedaż urządzenia nowego lub używanego albo wynajem długoterminowy.

Więcej w zakładce Sprzedaż lub wynajem sprzętu medycznego.

Wycena usługi zależy od wybranego zakresu, lokalizacji oraz liczby instruktorów.