Szkolenia

Nie od wczoraj wiadomo, że wiedzą należy się dzielić. Wykwalifikowani instruktorzy Enduro-Med pomogą Twojemu zespołowi wejść na kolejne szczyty bezpieczeństwa

Szkolenia z pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc jest ważna, potrzeba użycia tych umiejętności przychodzi niespodziewanie. Nasze społeczeństwo to  ludzie w różnych wieku, stanie zdrowia, posiadanymi chorobami, alergiami, którzy często podejmują w swojej pracy i poza nią różnoraki wysiłek fizyczny. Dodatkowo ważną kwestią jest, że miejsce, gdzie może zajść potrzeba udzielenia pierwszej pomocy, może być trudno dostępne oraz ze słabym zasięgiem telefonicznym co utrudni wezwanie pomocy oraz wydłuży dotarcie służb ratunkowych

My chcemy pokazać, że pierwsza pomoc jest prosta, nie należy jej się bać, obalić występujące mity oraz wskazać postępowanie w sytuacjach jakie może napotkać każdy z nas w swojej pracy, ale też w życiu codziennym. 

Co zaproponujemy? 

Mamy gotowe plany szkoleniowe jak i może stworzyć ofertę dostosowaną do konkretnego zamawiającego.  

Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów podzielone na bloki teoretyczne (wykład słowny poparty przypadkami z praktyki zawodowej wraz z prezentacja, zdjęciami oraz filmami) i praktyczne (pokazy oraz ćwiczenia uczestników).

Możliwe jest szkolenie prowadzone w języku angielskim. Prowadzący dojadą do wskazanej przez Państwa lokalizacji ze sprzętem szkoleniowym.

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.

Liczba uczestników jest uzależniona od kilku czynników: rodzaj szkolenia, zakres materiału, czasu, liczby instruktorów, możliwości lokalowych. Pracujemy w grupach, gdzie na jednego instruktora przypada grupa maksymalnie 10 uczestników. Istnieje również możliwość najmu pomieszczenia konferencyjnego za dodatkową opłatą. 

Dostępne opcje szkolenia:

Szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy (BLS/AED)

 • Pierwsza pomoc, a normy prawne
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci
 • Zakrztuszenia

Czas trwania szkolenia ok. 3,5 h

Szkolenie BLS/AED + Interna

 • Pierwsza pomoc, a normy prawne,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci
 • Zakrztuszenia

Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych:

 • Omdlenie i utrata przytomności
 • Zawał serca
 • Udar mózgu
 • Cukrzyca
 • Napad drgawek
 • Reakcje alergiczne

Czas trwania szkolenia ok. 5,5h

Szkolenie BLS/AED + Urazy

 • Pierwsza pomoc, a normy prawne,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci
 • Zakrztuszenia

Postępowanie z pacjentem urazowym:

 • krwawienia/krwotoki
 • złamania/skręcenia/zwichnięcia
 • oparzenia/odmrożenia
 • amputacje

Czas trwania szkolenia ok. 5,5h

Szkolenie rozszerzone z pierwszej pomocy:

 • Pierwsza pomoc, a normy prawne,
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne u dorosłych i dzieci
 • Zakrztuszenia

Pierwsza pomoc w sytuacjach szczególnych:

 • Omdlenie i utrata przytomności
 • Zawał serca
 • Udar mózgu
 • Cukrzyca
 • Napad drgawek
 • Reakcje alergiczne
 • Postępowanie z pacjentem urazowym (krwotoki/krwawieniazłamania/skręcenia/zwichnięcia/oparzenia/odmrożenia)

Czas trwania szkolenia ok. 8 h

Szkolenie dostosowane indywidualnie do Zamawiającego, pod względem lokalizacji, zakresu materiału, czasu trwania

Cennik szkoleń

Szkolenie podstawowe (BLS/AED): Do 10 osób 700 zł brutto
Od 10 do 20 osób 1400 zł brutto
Szkolenie BLS/AED + InternaDo 10 osób 1100 zł brutto
Od 10 do 20 osób 2200 zł brutto
Szkolenie BLS/AED + UrazyDo 10 osób 1100 zł brutto
Od 10 do 20 osób 2200 zł brutto
Szkolenie rozszerzone BLS/AED + Interna + UrazyDo 10 osób 1600 zł brutto
Od 10 do 20 osób 3200 zł brutto
Szkolenie dostosowane indywidualnie:Wycena indywidualna

W zależności od lokalizacji doliczany dojazd/najem pomieszczenia.